Skip-To-Main

Cục Cảnh sát

Cứu trợ cứu nạn

Cục Cảnh sát huyện Penghu
  • số 36 đường Zhi-ping phường Zhong-xing thành phố Magong huyện Penghu
Đồn cảnh sát Sha-gang
  • số 138 thôn Sha-gang xã Hu-xi huyện Penghu

Đồn cảnh sát Ji-bei
  • số 149 thôn Tong-liang xã Bai-sha huyện Penghu
Đồn cảnh sát Bai-sha
  • số 135 thôn Chi-kan xã Bai-sha huyện Penghu

Open
Top