Skip-To-Main

Bệnh viện

Cứu trợ cứu nạn

Bệnh viện Penghu thuộc Bộ Y tế
  • số 10 đường Zhongzheng thành phố Magong huyện PenghuChi nhánh Penghu Bệnh viện 3
lực lượng vũ trang (San-jun)
  • số 90 phường Qian-liao thành phố Magong huyện Penghu

Phòng khám Tong-liang thuộc Bệnh viện Thiên chúa giáo St Camillus
  • số 66-1 thôn Tong-liang xã Bai-sha huyện Penghu
Phòng khám Peng-nan thuộc Bệnh viện Thiên chúa giáo St Camillus
  • số 241 phường fSuo-gang thành phó Magong

Phòng khám Bai-sha thuộc Bệnh viện Thiên chúa giáo St Camillus
  • số 374 thôn Chi-kan xã Bai-sha huyện Penghu
Bệnh viện Thiên chúa giáo St Camillus
  • số 14 đường Shu-de thành phố Magong huyện Penghu.

Open
Top