Skip-To-Main

Menu

ตกหมึกกล้วยยามดึก

การตกหมึกกล้วยเป็นกิจกรรมดักจับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำประจำปีที่สำคัญสำหรับชาวประมงระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปัจจุบันนี้ ก็ได้กลายเป็นกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตในยามดึกที่ห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีจุดขึ้นเรือหลายแห่งได้แก่ ท่าเรือประมงหมายเลข 3 ท่าเรือประมงสั่วกั่ง ท่าเรือประมงฉีโถว ท่าเรือประมงซากั่ง ท่าเรือประมงชื่อขั่น เป็นต้น

ตกหมึกกล้วยยามดึก
ก๋วยเตี๋ยวปลาหมึก

🚤

เวลาต้องใช้ในการร่วมโปรแกรม: ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

Open
Top