Skip-To-Main

Kantor polisi

Pertolongan darurat

Kantor polisi Kabupaten Penghu
  • Jalan Zhiping No. 36, Desa Zhongxing, Kota Magong, Kabupaten Penghu
Kantor polisi Shagang
  • Desa Shagang No. 138, Kotapraja Huxi, Kabupaten Penghu

Kantor polisi Jibei
  • Desa Tongliang No. 149, Kotapraja Baisha, Kabupaten Penghu
Kantor polisi Baisha
  • Desa Chikan No. 135, Kotapraja Baisha, Kabupaten Penghu

Open
Top